Connectens maakt verbinding
met de toekomst!

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen waar onze samenleving voor staat. Het terugdringen van fossiele brandstoffen en het inzetten van alternatieve bronnen als wind en zon om stroom op te wekken is hard nodig. Maar de vergroening en verduurzaming hebben ook gevolgen voor de manier waarop energie wordt gedistribueerd. Connectens heeft de handschoen opgepakt door een volledig nieuwe generatie stekkersystemen voor de openbare ruimte te ontwikkelen. Een concept dat letterlijk en figuurlijk aansluit op de huidige vraag naar snelheid en eenvoud, circulariteit en afmetingen. De serie aansluitproducten van Connectens zijn vooralsnog gericht op het openbare domein en bestemd voor netbeheerders en professionele partijen die actief zijn binnen de elektriciteitsvoorziening. Hier maakt Connectens het verschil met een innovatief plug and play-systeem voor laagspanning.

Connectens: de connectie voor transitie!

PRO
DUC
TEN

Innovatie staat niet stil. Op dit moment heeft Connectens drie producten voor toepassing in de openbare ruimte. Drie producten die goedgekeurd en inzetbaar zijn. Niettemin, Connectens gaat in toekomst ook voor andere toepassingen dit plug and play-concept verder ontwikkelen. Op dit moment biedt Connentens al oplossingen in drie terreinen.

OVL

(Openbare Verlichting) 

Openbare verlichting is belangrijk. Het zorgt voor veiligheid en zicht en moet altijd betrouwbaar zijn. Een extra uitdaging is de inbouw van de aansluitingen in de lichtmast of lantaarnpaal. Ook hiervoor heeft Connectens een speciale oplossing, gebaseerd op dezelfde technologie en intelligentie als de overige productgroepen.

Connect hier voor meer gedetailleerde informatie

OBO

(Onbemand Object) 

Voor onbemande objecten zoals abri’s en andere wachtruimtes in de openbare ruimte heeft Connectens een specifiek systeem ontwikkeld voor de eisen van de netbeheerders. Deze maken onderscheid in onbemande object onbemeten 10A, onbemande objecten bemeten maximaal 10A
En onbemande objecten bemeten t/m 3x80A. Ook hiervoor heeft Connectens de juiste oplossing.

 

Connect hier voor meer gedetailleerde informatie

PLO

(Publiek Laad Object)

De elektrificatie van het wagenpark is in volle gang. Veel auto’s zijn hybride of inmiddels volledig elektrisch. Die groei heeft tot gevolg dat er de komende jaren veel oplaadpunten moeten worden gerealiseerd.
De PLO is voor deze markt ontworpen en biedt alle voordelen van het totaalconcept: snelheid, eenvoud en compactheid. Bovendien voldoet de PLO van Connectens aan de voorwaarden en eisen van E-laad.

Connect hier  voor meer gedetailleerde informatie.

Montageplaat

(Montageplaat Compacte Aanlsuitmodule)

Montageplaat t.b.v. het aanbrengen van een aansluitkast voor laadobjecten inclusief 4 bevestigings schroeven. De 2 montageplaten dienen boven elkaar gemonteerd te worden in het laadobject. De afmetingen van de montageplaat bedraagt h x b = 255 x 180mm

 

Connect hier voor meer gedetailleerde informatie of om de montageplaat te bestellen.

montageplaat CAM

Connectens heeft de energie in handen!

CON
TA
CT